Hier zijn we trots op

Samen met ouders
We vinden het belangrijk om persoonlijk contact met ouders te hebben. Als ouder kent u uw kind immers het beste. De onderwijsbehoefte en ondersteuning van uw kind bespreken we samen en leggen we vast in een individueel OPP (ontwikkelingsperspectiefplan). De ontwikkeling en voortgang van het OPP bespreken we tijdens oudergesprekken. Samen kijken we dan hoe het gaat en of we de aanpak moeten bijstellen. Voor leerlingen die ook jeugdhulp krijgen, stemt de leerkracht zoveel mogelijk met de hulpverlener af. Soms vindt er een gezamenlijke bespreking plaats. Natuurlijk ontvangt u als ouder hiervoor ook een uitnodiging. Lees hier meer over onze samenwerking met ouders.Passend onderwijs
Onze leerlingen hebben vanuit hun ontwikkelingsproblematiek behoefte aan een veilige haven. Een plek waar zij kind mogen zijn, want vaak hebben ze al een moeilijke tijd op een andere school achter de rug, met doorgaans negatieve ervaringen. Onze medewerkers hebben veel expertise op het gebied van autisme, adhd, hechting en aanverwant gedrag en zijn gespecialiseerd in de wijze waarop het onderwijs hierop afgestemd moet worden. Elk kind kan en mag zichzelf zijn en kan rekenen op begrip en hulp op moeilijke momenten. Lees hier meer over ons onderwijs.Gezonde school

Wij zijn er trots op het vignet ‘Gezonde School’ school te mogen dragen. We hebben dit vignet al sinds 2015, omdat we op allerlei manieren een gezonde leefstijl stimuleren bij onze kinderen.

Binnen het vignet ‘Gezonde School’ hebben we vijf certificaten in ons bezit:
  • ‘Bewegen en Sport, omdat we werken met vakdocenten gym en ook samenwerken met sportverenigingen.
  • ‘Voeding‘, dit heeft uiteraard te maken met het aanbieden en promoten van gezonde voeding.
  • ‘Welbevinden’, omdat we er veel aandacht besteden dat de kinderen zich prettig voelen op onze school.
  • ‘Relaties en Seksualiteit’ staat voor het feit dat we bijdragen aan een gezonde seksuele ontwikkeling van onze leerlingen.
  • ‘Milieu en Natuur’, omdat we zorgen voor een gezond milieu, binnen en buiten.
Lees hier meer over de gezonde school.