leerling aanmelden
virtuele
rondleiding
 
Welkom bij onze school

De Hertog is een school voor speciaal onderwijs; speciaal voor leerlingen met ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Een fijne plek waar een leerling de best passende ondersteuning krijgt, zichzelf kan zijn en zo weer met plezier naar school gaat.
De Hertog is er voor leerlingen die in het reguliere basisschoolonderwijs niet goed tot hun recht komen, ondanks goede zorg en begeleiding. Bijvoorbeeld omdat ze in zichzelf gekeerd of angstig zijn, moeilijk contact kunnen maken met andere leerlingen of door gedragsproblemen het tempo niet kunnen bijhouden. Op onze school krijgt een leerling telkens een nieuwe kans. 

Onze school werkt samen met verschillende samenwerkingsverbanden en is een onderdeel van SKOR. 

Klik hier als u meer wilt over onze school.
 
schoolgids
schoolkalender
ons team
schooltijden
leerlingenzorg
onze school
OR, MR & GMR
verlof
opvang
downloads